Bamboo by Santens®
Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark Santens Danmark

Er du privatkunde, kan du købe Bambus håndklæderne på vores webshop: OnlineLiving.dk

Etik og miljø

Santens produkter er produceret på deres egne væve i Europa og Amerika, og det bliver gjort af professionelt uddannet personale.

Hver medarbejder har lært og udviklet sine færdigheder og er derved blevet en vigtig del af virksomheden.

Organic Exchange

Santens� tror p�, at �b�redygtig virksomhed� ikke er et m�l i sig selv, men en l�bende proces og en m�de at arbejde p�. Santens� tilser konstant balancen mellem de finansielle og �konomiske afkast, sociale interesser og milj�et samt pr�ver dag efter dag at vedligeholde, forbedre og optimere p� sine 3 P�er: People, Planet & Profit.

Santens egne kvalitetsmærker

Vi investerer i videreuddannelse af vores personale og vi har ikke nogen form for uetisk arbejdsmiljø og vi bruger ikke børnearbejder vi gør også meget ud af at have et positivt socialt arbejdsklima. Dette garanterer vi ved, at alle vores produkter lige fra Santens egne kvalitetsmærker til dine private/personlige mærker.

Økotox logo

Miljøet

At passe på miljøet er alles ansvar. Det er ikke kun installationen af et biologisk vandrensningsanlæg der har ført til at vi har fået ISO14001 og Ökotex certifikater men også vores måde vi dagligt tænker på at spare på energi ressourcerne.

ISO 14001-certifikat

ISO 14001

Santens� opn�ede ISO 14001-certifikat for mere end 10 �r siden. ISO 14001-certifikatet er en internationalt anerkendt standard, der fasts�tter minimumskriterier for en forsvarlig forvaltning af milj�sp�rgsm�l. Lige siden opn�elsen af dette certifikat har Santens� v�ret endnu mere opm�rksom p� samt har bekymret sig om virkningen af sine aktiviteter p� milj�et. Flere allerede gennemf�rte investeringer, fremtidige investeringer samt l�bende udvikling bekr�fter dette.

Ydeligere information

Dokumentnavn Størrelse Download
 Santens - Bæredygtig virksomhed  2.1 MB  Download PDF fil
Fra den særke bambus stængel til en unik verden af blødhed  1.66 MB  Download PDF fil
Bio Nature  2.61 MB  Download PDF fil

Certifikater

Dokumentnavn Størrelse Download
 Confidence in textiles  111 KB  Download PDF fil
 ISO 14001  30 KB  Download PDF fil
 Organic exchange  1.7 MB  Download PDF fil